Verkoopsvoorwaarden - Huishoudelijk Reglement

• Reserveren en verblijven in “De Beek Anno 1410” betekent per definitie dat U met onderstaande verkoopsvoorwaarden & huishoudelijk reglement volledig akkoord gaat. Uitzonderingen op deze regels worden in principe nooit toegestaan.

• “De Beek Anno 1410”:
o Check-in: tussen 15h en 19h
o Check-out: tussen 8h en 12h

• Afwijkingen op deze uren dienen op voorhand en tijdig te worden gemeld en overeengekomen met onze medewerkers. Indien niet wordt ingecheckt voor 19h, kan het management van “De Beek Anno 1410” beslissen de kamer vrij te geven. Nachtelijke check-ins, dit wil zeggen na 19h, zijn enkel na uitdrukkelijke voorafgaandelijke afspraak toegestaan.

• De gasten dienen zoveel als mogelijk de rust en stilte te respecteren. Gelieve ten alle tijde de instructies van het personeel/management op te volgen.

• “De Beek Anno 1410” respecteert een nul-tolerantie wanneer het gaat over "onrespectvol gedrag". Indien een gast grove beledigingen uit naar andere gasten toe (of het personeel of management), de nachtrust van de andere gasten niet respecteert, eigendommen beschadigt, racistische uitlatingen of andere kwetsende uitspraken doet ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen, enz. dan heeft “De Beek Anno 1410” - zonder dat zij hierover verdere verantwoording dient af te leggen of enige compensatie te geven - altijd het recht het verblijf van de desbetreffende gast (en eventueel diens gevolg) met onmiddellijke ingang te laten onderbreken. De gast dient dan ook onmiddellijk de volledige verblijfsrekening te vereffenen.

• Met het oog op de rust en veiligheid van de andere gasten, moeten bezoekers steeds aangemeld worden aan en toestemming krijgen van één van de medewerkers of het management..

• De publieke ruimtes staan onder permanente camera bewaking.

• De bar van “De Beek Anno 1410” is een honesty bar en niet full time bemand door een medewerker/management. De gasten moeten zelf noteren wat zij consumeren en melden tijdens check-out. Het niet aangeven van consumpties, zal resulteren in een administratieve kost van 100€ bovenop de barrekening. De bar staat ook onder permanente camera bewaking.

• De bar is enkel toegankelijk voor gasten die verblijven in “De Beek Anno 1410”, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van een medewerker/management.

• In het belang van een optimale organisatie van “De Beek Anno 1410” heeft het management altijd het recht voor de gast een switch naar een gelijkwaardige dan wel een superieure kamer door te voeren.

• Alle kamers en publieke ruimtes zijn rookvrij

• Op de kamers met een balkon mag er wel gerookt worden op het balkon.

• De volledige rekening moet voor het verlaten van het pand worden vereffend.

• “De Beek Anno 1410” probeert zoveel mogelijk de discretie van haar gasten te vrijwaren. De gast probeert zoveel mogelijk de privacy van de andere gasten en het personeel/management te respecteren. “De Beek Anno 1410” heeft evenwel altijd het recht om op een bepaalde review of enige andere reactie van feedback in de geschreven pers of digitale media van een gast te reageren en zelfs details over het verblijf, het gedrag, de identiteit van de gast vrij te geven aan een breder publiek indien “De Beek Anno 1410” dit noodzakelijk vindt om zich te verdedigen en/of haar belangen (en/of deze van hun andere gasten en/of de maatschappij in het algemeen) te beschermen. De gast geeft door het aanvaarden van deze verkoopsvoorwaarden de expliciete toelating aan “De Beek Anno 1410” om in dergelijke specifieke gevallen deze persoonlijke gegevens met een breder publiek te delen. Er is hiervoor geen verdere toestemming van de gast noodzakelijk.

• Iedere diefstal wordt zonder verwijl gemeld aan de politie. In dergelijke gevallen wordt steeds een administratieve kost van 100€ extra aangerekend.

• Bij lange verblijven kan het management tussentijdse rekeningen opmaken en de gast(en) vragen om direct deze tussentijdse factuur te betalen. Dit geldt dan als voorschot op de uiteindelijke factuur.

• Parkeren op de parking of openbareweg is op eigen risico.

• Onze annulatievoorwaarden voor groepen (°) zijn als volgt:
o Iedere reservatie vanaf 3 kamers wordt als "groep" beschouwd.
o Annulaties dienen altijd schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch) te worden gemeld.
o <= 5 dagen: 100.00 % te betalen
o Tussen 5 en 31 dagen: 50.00 % te betalen
o Meer dan 31 dagen: gratis

• Onze annulatievoorwaarden voor individuen (°) zijn als volgt:
o Annulaties dienen altijd schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch) te worden gemeld.
o <= 1 d: 100.00 % te betalen
o Meer dan 1 dag: gratis

(°) Enkel indien met de nodige schriftelijke bewijsstukken kan worden aangetoond dat - er een ernstige medische oorzaak is (doktersbriefje is nodig) - of een overlijden van een familielid tot de 2e graad van iemand van het reisgezelschap (overlijdensbericht is nodig) kan die ene kamer van die desbetreffende gast gratis worden geannuleerd.

• "No shows" worden zonder pardon aangerekend. Tevens zal een extra administratiekost van 50 € per persoon worden aangerekend.

• Cadeaubonnen worden nooit, noch gedeeltelijk noch in hun geheel in speciën terugbetaald.

• Gevonden voorwerpen worden door “De Beek Anno 1410” maximaal 14 dagen bijgehouden. Indien zaken dienen te worden teruggestuurd, dan worden naast de directe kosten van verpakking, verzending, enz. ook nog een forfaitaire behandelingskost van 15 EUR in rekening gebracht. Deze kosten dienen voor het opsturen te worden betaald.